contributie

Contributie seizoen 2023-2024

(Seizoen 2023-2024

 

De jaarlijkse bijdrage (contributie) aan de vereniging bestaat uit 2 delen:

  1. Verenigingscontributie
    Van de betreffende bijdrage wordt o.a. betaald de zaalhuur (wedstrijden en trainingen), trainersvergoeding, materialen en overige kosten als zaalwacht, vergaderkosten, verzekeringen, internetsite etc.De bestuursleden en kaderleden ontvangen geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden die zij doen.Alleen de trainers krijgen een vergoeding.
  1. Afdracht aan de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo)
    De afdracht aan de Nevobo bestaat uit twee delen, te weten lidmaatschap van de Nevobo en het teamgeld.
    Dit bedrag wordt door de vereniging geïncasseerd en weer afgedragen aan de Nevobo. De afdracht aan de Nevobo moet in oktober plaats vinden.
    Betreffende bijdragen zijn onderstaand toegelicht en aangegeven wat de hoogte van iedere bijdrage is alsmede hoe en wanneer deze geïncasseerd wordt. Alle bedragen vloeien voort uit de besluiten welke genomen zijn door de Algemene Ledenvergadering van Arcade Pollux. Uiteindelijk is niet het bestuur diegene de bedragen vaststelt maar de leden zelf. Het bestuur presenteert tijdens de Algemene Leden Vergadering een begroting met alle inkomsten en uitgaven. Hieruit vloeit de contributie en dergelijke voort. De leden moeten dit goedkeuren!

Overzicht contributie

  Seizoen 2023-2024

aantal

trainingen
per week
 

contributie

per seizoen  

wordt geincasseerd

in september tm juni

(juli en augustus niet)

kosten Nevobo bijdrage
(wordt geïncasseerd in september)
  bedrag      termijnen     bedrag   termijnen  
Mini’s/CMV 1
2
€ 132,50
€ 210,00
€ 13,75
€ 21,00
10
10
€ 30,00
€ 30,00
1
1
A-, B- en C-jeugd 2 € 315,00 € 31,50 10 € 37,50 1

Senioren
Herenlijn

2
1

€ 315,00
€ 200,00

€ 31,50
€ 20,00 

10 € 37,50 1
 Vrije tijd 1  € 157,50 € 15,75 10 n.v.t. n.v.t.

Kledingbijdrage

De kledingbijdrage is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2023 opnieuw vastgesteld. De bijdrage bedraagt voor junioren, senioren en vrije tijd spelers € 30,00 per jaar. De bijdrage voor CMV leden bedraag € 15,00 per jaar. Deze bijdrage wordt in 10 termijnen samen met de contributie in 1 bedrag geïncasseerd.

Minder draadkrachtig, misschien is het jeugdsportfonds iets voor u !! Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet bureaucratische wijzekinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten.
Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen. Wij kunnen jaarlijks € 225,00 per kind besteden aan contributie en eventueel sportkleding

Indienen aanvraag
Voor de uitvoering werkt het Jeugdsportfonds samen met Stichting Leergeld Oldenzaal en Sportservice Overijssel. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij de Stichting Leergeld Oldenzaal. Zij beoordeelt of een beroep gedaan kan worden op het Jeugdsportfonds.
Meer informatie over het Jeugdsportfonds en de samenwerking met Stichting Leergeld vindt u in de Leergeldfolder of op www.leergeld.nl/oldenzaal. Ook kan contact worden opgenomen met Stichting Leergeld via 06 – 228 309 96.

Sporthallen:

Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

 

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal

Sporthal De Thij
Thijlaan 30
7576 ZB  Oldenzaal