wedstrijdkleding

Kledingreglement

Volleybalvereniging Eurosped Pollux werkt met een kledingfonds. Dit betekent dat Eurosped Pollux aan ieder spelend lid wedstrijdkleding uitleent. De kleding-commissie organiseert de uitgifte en registratie van kleding.

Met ingang van het seizoen 2023-2024 stapt Eurosped Pollux over op nieuwe wedstrijdkleding van het merk Stanno. Deze wedstrijdkleding wordt geleverd door de firma Kievit Sport uit Hengelo. 

 1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue.
 2. Het is verplicht om het door Eurosped Pollux geleverde wedstrijdshirt tijdens wedstrijden te dragen. 
 3. Elk lid draagt zelf zorg voor zijn/haar wedstrijdshirt en trainingsjasje (jasje wordt verstrekt vanaf de junioren)
 4. We werken niet met teamtassen of wasschema’s, dit moeten de teams zelf organiseren/regelen
 5. Kwijtgeraakte wedstrijdshirts zijn voor eigen risico, bijdrage in de kosten van een nieuw shirt zijn 25 euro
 6. Zwarte sokken, zwarte kniebeschermers en zwart wedstrijdbroekje dien je zelf aan te schaffen. Dit kan in de webshop van Eurosped Pollux.
 7. De kleding is en blijft eigendom van Volleybalvereniging Eurosped Pollux en wordt in bruikleen aan het team en haar spelers verstrekt.
 8. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de kledingcommissie, verder genoemd KC.
 9. De KC is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De teamcontactpersoon en/of trainers ondersteunen desgevraagd de KC voor een goede praktische uitvoering.
 10. Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid.
 11. Met de betaling van de eigen bijdrage verklaart de gebruiker van de beschikbaar gestelde volleybalkleding akkoord te gaan met de bepalingen van dit kledingfonds-reglement.
 12. Ieder volgend seizoen staat het de algemene ledenvergadering vrij (op voorstel van het bestuur) de eigen bijdrage voor het kledingfonds aan te passen.
 13. De teams leveren na afloop van het seizoen per team alle wedstrijdshirts in bij de KC.
 14. De kleding mag uitsluitend tijdens een volleybalwedstrijd van Eurosped Pollux worden gebruikt en dus niet tijdens de training, op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de KC toestemming is verleend.
 15. Gebruiker zal geen nummer, namen of andere uitingen op de volleybalkleding (laten) bedrukken, schrijven of bevestigen.
 16. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de volleybalkleding om te gaan.
 17. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag van de vermiste of beschadigde kleding.
 18. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de volleybalkleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de teamcontactpersoon te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de KC van volleybalvereniging Eurosped Pollux. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de KC.
 19. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de teamcontactpersoon of het lid dit direct na constatering te melden bij de KC. Of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de KC. Bij vermeend diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd
 20. Er mag niet in de kleding geknipt worden om ze korter te maken.
 21. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Wat is de email van de kledingcommissie?
Ik ben lid geworden van Pollux, hoe kom ik aan kleding?

Zodra de ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt, word je ingedeeld bij een team. Je dient er zelf voor te zorgen dat je een afspraak maakt met de KC. Een afspraak kun je maken door een mail te sturen aan de KC.

Krijg ik elk seizoen nieuwe kleding van Pollux?

Je moet aan het einde van het seizoen je wedstrijdshirt inleveren (als team) bij de KC. Aan het begin van het nieuwe seizoen krijgt het team de wedstrijdshirts terug (evt. aangepast qua rugnummer en/of grootte van het shirt).

Moet ik ergens tekenen voor ontvangst?

Er hoeft niet getekend te worden voor ontvangst. Wel houden we bij wie welke shirts in ontvangst heeft genomen.

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?

Stuur een e-mail naar de kledingcommissie met de melding wat er kapot is. De commissie maakt dan een afspraak met je. Kosten die worden gemaakt voor het zelf laten repareren van kleding worden niet vergoed.

Mijn kleding is zoek, wat moet ik doen?

Stuur een e-mail naar de kledingcommissie. De commissie maakt dan een afspraak met je hoe verder te handelen. Bij diefstal vraagt de commissie om aangifte te doen bij de politie. Zonder proces-verbaal dient de vermiste kleding gewoon volgens het reglement te worden vergoed. Dit gebeurt door contante betaling.

Ik stop met volleybal bij Pollux, wat doe ik met mijn kleding?

Je stuurt een mailtje naar de kledingcommissie die daarna een afspraak maakt voor inlevering. Bij eventuele schade of verlies van de kleding moet je deze zelf vergoeden.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?

Stuur een e-mail naar de kledingcommissie en wij zullen zo snel mogelijk antwoord geven.

Sporthallen:

Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

 

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal

Sporthal De Thij
Thijlaan 30
7576 ZB  Oldenzaal