wedstrijdkleding

Kledingreglement

Volleybalvereniging Arcade Pollux Oldenzaal werkt met een kledingfonds. Dit betekent dat Arcade Pollux aan ieder spelend lid wedstrijdkleding uitleent. De kleding-commissie organiseert de uitgifte en registratie van kleding.

Met ingang van het seizoen 2018/2019 stapt Arcade Pollux over op nieuwe wedstrijdkleding van het merk Errea. Deze wedstrijdkleding wordt geleverd door de firma Buurman in Oldenzaal.

 1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue.
 2. Het is verplicht om het door Arcade Pollux geleverde wedstrijdshirt en de bijbehorende wedstrijdbroek (beiden van Errea) tijdens wedstrijden te dragen. Afwijkende type wedstrijdbroeken zijn niet toegestaan.
 3. Per team wordt 1 teamtas ter beschikking gesteld. Deze tas bevat voor elk lid een wedstrijdshirt en wordt uitgereikt aan de teamcontactpersoon of coachende ouder.
 4. Elk spelend lid ontvangt éénmalig een wedstrijdbroek. Deze broek wordt direct eigendom van het lid. Mocht deze broek te klein zijn of kapot zijn dan dient het lid zelf voor vervanging te zorgen. De vervangende wedstrijdbroek, van het merk Errea, kan besteld worden in de webshop van Arcade Pollux (zie website).
  Zwarte sokken en zwarte kniebeschermers dient men zelf aan te schaffen. Dit kan in de webshop van Arcade Pollux.
 5. Het kledingpakket is en blijft eigendom van Volleybalvereniging Arcade Pollux en wordt in bruikleen aan het team en haar spelers verstrekt.
 6. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de kledingcommissie, verder genoemd KC.
 7. De KC is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De teamcontactpersoon en/of trainers ondersteunen desgevraagd de KC voor een goede praktische uitvoering.
 8. Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid.
 9. Met de betaling van de eigen bijdrage verklaart de gebruiker van de beschikbaar gestelde volleybalkleding akkoord te gaan met de bepalingen van dit kledingfonds-reglement.
 10. Ieder volgend seizoen staat het de algemene ledenvergadering vrij (op voorstel van het bestuur) de eigen bijdrage voor het kledingfonds aan te passen. Voor het seizoen 2020-2021 is de kledingbijdrage vastgesteld op € 15,00. Deze zal geïnd worden in 10 termijnen van elk € 1,50 (september tot en met juni).
 11. Aan het begin van elk seizoen reikt de KC aan elk team 1 wedstrijdtas met wedstrijdshirts uit.
 12.  Het wedstrijdshirt blijft het gehele seizoen in de teamtas. Het team dient zelf een was-schema te regelen voor de shirts.
 13. De teams leveren na afloop van het seizoen de wedstrijdtas met alle wedstrijdshirts in bij de KC.
 14. Indien door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand hiervoor aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de KC.
 15. De kleding mag uitsluitend tijdens een volleybalwedstrijd van Arcade Pollux worden gebruikt en dus niet tijdens de training, op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de KC toestemming is verleend.
 16. Gebruiker zal geen nummer, namen of andere uitingen op de volleybalkleding (laten) bedrukken, schrijven of bevestigen.
 17. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de volleybalkleding om te gaan.
 18. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag van de vermiste of beschadigde kleding.
 19. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de volleybalkleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de teamcontactpersoon te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de KC van volleybalvereniging Arcade Pollux. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de KC.
 20. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de teamcontactpersoon of het lid dit direct na constatering te melden bij de KC. Of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de KC. Bij vermeend diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.
 21. Aan het einde van het volleybalseizoen levert de teamcontactpersoon of coachende ouder de teamtas met alle kledingstukken en toebehoren in bij de KC. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht ter hoogte van het aanschafbedrag.
 22. Er mag niet in broeken/shirts geknipt worden om ze korter te maken.
 23. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

VRAAG EN ANTWOORD            

Wat is de email van de kledingcommissie?
Ik ben lid geworden van Pollux, hoe kom ik aan kleding?
Zodra de ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt, word je ingedeeld bij een team. Je dient er zelf voor te zorgen dat je een afspraak maakt met de KC. Een afspraak kun je maken door een mail te sturen aan de KC.
Krijg ik elk seizoen nieuwe kleding van Pollux?
Nee, zodra het wedstrijdshirt niet meer past kun je een afspraak maken met de KC om nieuwe kleding te passen.
Moet ik ergens tekenen voor ontvangst?
Er hoeft niet getekend te worden voor ontvangst. Wel houden we bij wie de teamtas in ontvangst heeft genomen.
Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar de kledingcommissie met de melding wat er kapot is. De commissie maakt dan een afspraak met je. Kosten die worden gemaakt voor het zelf laten repareren van kleding worden niet vergoed.
Mijn kleding is zoek, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar de kledingcommissie. De commissie maakt dan een afspraak met je hoe verder te handelen. Bij diefstal vraagt de commissie om aangifte te doen bij de politie. Zonder proces-verbaal dient de vermiste kleding gewoon volgens het reglement te worden vergoed. Dit gebeurt door contante betaling.
Ik stop met volleybal bij Pollux, wat doe ik met mijn kleding?
Je stuurt een mailtje naar de kledingcommissie die daarna een afspraak maakt voor inlevering. Bij eventuele schade of verlies van de kleding moet je deze zelf vergoeden.
Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?

Stuur een e-mail naar de kledingcommissie en wij zullen zo snel mogelijk antwoord geven.

Onze webshop is tijdelijk offline. Check regelmatig de website of deze weer online is of neem een kijkje op een andere webshop voor het bestellen van volleybal spullen.

Sporthallen:

Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

mail ons

 

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal

Paal 12
Vondellaan 12
7576 AC Oldenzaal