wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat geeft de wedstrijdwijzigingen door aan de teams. Alleen om een dringende geldige reden (persoonlijke, familie- of extreme weersomstandigheden) wordt geprobeerd een wedstrijd te verzetten. Het wedstrijdprogramma van de NEVOBO is meestal vanaf begin september op de website/NeVoBo Competitie App te lezen. De wedstrijden van alle teams voor het hele seizoen worden hierop aangegeven.

Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat de teams vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het wedstrijdprogramma. De teams dienen ook zelf gedurende het seizoen goed de website/NeVoBo Competitie App in de gaten te houden.

Het verzetten van wedstrijden kan niet alleen naar wedstrijddagen maar eventueel ook naar trainingsavonden. Je dient dan wel rekening te houden met scheidsrechters, tellers en coaches die wellicht ook zelf trainen.

Het geniet geen voorkeur omdat er dan trainingsuren ingeleverd worden. Een uitzondering op deze regel zijn bekerwedstrijden. Deze móeten op een trainingsavond worden gespeeld.

Een wedstrijd kan gewijzigd worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 10 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen, zijn ingediend;
  2. Wijzigingen van wedstrijden, waarvan de aanwijzing niet door de thuisspelende vereniging gebeurt, mogen uitsluitend naar een datum die minimaal 10 dagen ligt na de datum, waarop de aanvraag is ontvangen;
  3. Wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk op 1 februari van het seizoen, al dan niet na wijziging, zijn vastgesteld.
  4. Wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld in de periode tot 1 maart mogen niet naar 1 maart of later worden gewijzigd;
  5. Wedstrijden, vastgesteld in de periode vanaf 1 maart mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd;
  6. De administratiekosten voor een wedstrijdwijziging worden in rekening gebracht bij de vereniging, die het verzoek indient.

Wedstrijdwijzigingen kunnen per e-mail worden ingediend bij het kantoor dat verantwoordelijk is voor de planning van de wedstrijd door het wedstrijdsecretariaat.

Om een wedstrijdwijziging aan te vragen vul je een formulier in welke je kunt opvragen bij het wedstrijdsecretariaat op e-mailadres wedstrijdsecretariaat@vvpollux.nl

Spelregels

Spelregels CMV 2023-2024

Spelregels junioren en senioren 2023-2024

Zalen

Eurosped Pollux traint en speelt competitie in de volgende zalen:

Sporthal Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572EA Oldenzaal
Telefoon: 0541-514643

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal
Telefoon: 0541-530513

Sporthal De Thij
Thijlaan 30
7576 ZB  Oldenzaal

Scheidsrechterscommissie

Tijdens de competitie is het erg belangrijk dat er scheidsrechters zijn, die een wedstrijd in goede banen leiden.
Per competitiespelend team van NeVoBo moet er een scheidsrechter beschikbaar zijn.
Tijdens thuiswedstrijden moet de vereniging zorgen voor scheidsrechters (jeugdwedstrijden en senioren
t/m 2e klasse en de tweede scheidsrechter bij 1e klasse wedstrijden) met een NeVoBo licentie.
De scheidsrechterscoördinator heeft de taak om al deze zaken in goede banen te leiden.

Wanneer een scheidsrechter verhinderd is te fluiten, probeert deze eerst zelf vervanging te regelen.
Wanneer dit niet lukt, wijst de scheidsrechterscoördinator een andere scheidsrechter aan.
Wanneer je belangstelling hebt om scheidsrechter te worden of voor Pollux wil gaan fluiten kun je contact
opnemen met de scheidsrechter-coördinator.

Onze scheidrechter coördinatoren zijn Mariëlle Laarveld en Mark Funke: scheidsrechter@vvpollux.nl

Materiaalbeheer

Om wedstrijden op een fatsoenlijke manier te kunnen spelen, is het belangrijk dat het materiaal op orde is.
Daarvoor hebben wij een materiaalbeheerder die zorg draagt voor de kwaliteit en beheer van de materialen in de diverse sporthallen.

De materiaalbeheerder zorgt onder andere voor:

Het inkopen, controleren en vervangen van de ballen, tassen en andere materialen.
De inname en uitgifte van ballen en tassen aan het begin van elk seizoen. Dit gebeurt tijdens de inname en uitgifte-avonden of op eigen verzoek.
Mocht je problemen hebben met ballen of andere materialen dan kun je dit bij de materiaalbeheerder Benno Veldscholten melden op e-mailadres: materiaal@vvpollux.nl.

Sporthallen:

Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

 

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal

Sporthal De Thij
Thijlaan 30
7576 ZB  Oldenzaal