beach Spelregels

4×4 competitie

Teams
Er wordt gespeeld met teams van vier. Gemengde teams doen mee met de jongens of met de heren.

Puntentelling
Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar
van die rally wordt toegekend. De set loopt tot de 21 punten met minimaal twee punten verschil.
Iedere zeven punten wisselen de teams van speelhelft.

Spelregels
Verder wordt er gespeeld volgens de Nevobo-zaalvolleybalregels. Contact met de voet is dus toegestaan!

 

2×2 competitie

 

Teams
Er wordt gespeeld met teams van twee. Gemengde teams doen mee met de jongens of met de heren.

Puntentelling
Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar
van die rally wordt toegekend. De set loopt tot de 21 punten met minimaal twee punten verschil.
Iedere zeven punten wisselen de teams van speelhelft. Bij de C-poules wordt gespeeld tot de 15 punten.
De veldwissel vindt iedere vijf punten plaats.

Voetfouten
Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor
niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag
Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging.
De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de
opslaande speler niet ontnemen. Een opslag wordt beschouwd als een boogbal.

Servicepass
De service moet met een zuiver balcontact worden gepasst. Een zuiver balcontact is een harde techniek
(onderhands, vuist) of een correct uitgevoerde bovenhandse techniek (zie Bovenhands).

Bovenhands
Een bovenhandse bal moet zuiver gespeeld worden. Dat houdt in dat de bal in één correcte beweging
gespeeld moet worden. Een bovenhands gespeelde bal mag niet draaien. Een bovenhandse bal mag over
het net gespeeld worden mits de balbaan loodrecht op de schouderlijn van de speler staat.

Aanval
Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:
De smash (hard, met open hand geslagen bal)
De shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)
De pokeshot (een met de knokkels geplaatst gespeelde bal)
Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval.
Verder zijn bovenhands (onder de genoemde voorwaarden), onderhands en vuist wel toegestaan om een
bal over het net te spelen.

Verdediging
Een smash (zie het punt ‘aanval’ hierboven) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig
contact of lang contact. Wordt een andere techniek gebruikt dan gelden dezelfde regels als bij een
servicepass. Dit houdt in dat de bal alleen verdedigd mag worden met hard contact.

Blok
Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld
worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor
de tweede keer speelt.

Drukduel
De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken,
is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt
nog 3 keer gespeeld worden.

Sportiviteit
Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.

Sporthallen:

Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

 

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal

Sporthal De Thij
Thijlaan 30
7576 ZB  Oldenzaal