contactpersoon

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon

van Eurosped Pollux?

Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld kunnen, behalve dat ze ongewenst zijn, ook ingrijpende gevolgen hebben.

Het bestuur van volleybalvereniging Eurosped Pollux vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het volleyballen moet plaatsvinden in een voor iedereen veilige omgeving.Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren.

Het bestuur heeft afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we binnen de club ongewenste omgangsvormen kunnen voorkomen en zo nodig ook kunnen aanpakken. De vereniging heeft gekozen voor het aanstellen van een Vertrouwens Contact Persoon en wel in de persoon van Monique de Graas.

Iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hierover wil praten kan contact opnemen met Monique.

We hopen als club dat, ondanks dat wij heel goed begrijpen dat er een drempel is om over dit soort dingen te praten, iedereen dit desondanks, ook al ben je er zélf niet bij betrokken, toch gaat melden bij Monique. Zij is bereikbaar op e-mailadres vcp@vvpollux.nl

We willen met elkaar een veilig sportklimaat maken, waarin we het allemaal met elkaar moeten doen dus een goede samenwerking is hiervoor noodzakelijk en dit is daarbij weer een goede stap in die richting.

Monique is vrijwilliger binnen de vereniging Pollux en niét in dienst van het bestuur. Zo hopen we laagdrempelig te zijn. Ook kan Monique andere VCP inschakelen mocht die wens er zijn.

De VCP biedt aan leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) een luisterend oor m.b.t. de klacht of vraag. Ze geeft dan raad en/of verwijst door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Ook kan de VCP gebruik maken van de vertrouwenspersonen van de Nevobo en NOC*NSF.

Bestuur Eurosped Pollux
Marthijn Wolters, Rob Schepers, Nico Höfte en Katja Wiebe

Sporthallen:

Sportcentrum Vondersweijde
Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

 

Sporthal de Kolk
Brem 11
7577 EN Oldenzaal

Sporthal De Thij
Thijlaan 30
7576 ZB  Oldenzaal