Klik HIER voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021